החברים של ג'ורג'

תמונה: אזרחית כלואה, רווחים כלואים

imprisoned citizen

(יוסי גורביץ)