החברים של ג'ורג'

תמונה: אהבת המקצוע

In love with his trade

(יוסי גורביץ)