החברים של ג'ורג'

תמונה: שלא במקומה

out of place

(יוסי גורביץ)