החברים של ג'ורג'

תמונה: אירינה, בשעות העבודה

Irina at work

(יוסי גורביץ)