החברים של ג'ורג'

תמונה: בוחנים את התפריט

תל אביב, אתמול.

browsing the menu (b&w)

(יוסי גורביץ)