החברים של ג'ורג'

תמונה: בלהט הוויכוח

in the heat of the argument

אברהם בורג מתווכח עם יריב אופנהיימר, 3.11.10.

(יוסי גורביץ)