החברים של ג'ורג'

תמונה: סוכת הציבור

public sukkah

(יוסי גורביץ)