החברים של ג'ורג'

תמונה: גם ליהודים יש זכויות

מצעד זכויות האדם, תל אביב, היום.

Jews also have human rights

(יוסי גורביץ)