החברים של ג'ורג'

עלילת הדם החדשה של חיים נבון

יש רב מעיק בשם חיים נבון, שהתמחותו היא הפצת גזענות יהודית כשהיא עטופה בכמויות של מתק לשון שהיו גורמות לחולי סכרת להתקף. על שנאת האדם של נבון, עטופה בשכבות עשירות של בורות, כבר עמדתי. שנאת הנוצרים שלו מתכתבת היטב עם הפוסט הקודם בבלוג, על כך ששנאת המין האנושי של היהדות קדמה אלפי שנים לסכסוך היהודי-פלסטיני, ושגזענות בקרב יהודים בישראל היא לא תוצאה של הסכסוך; אולי להיפך.

למה שבתי לנבון? משום שאחרי החלטה שהתקבלה השבוע בבג"צ, שקבעה שהמדינה צריכה להסביר מדוע לא תעמיד לדין את כותבי מדריך הריגת הגויים "תורת המלך" לדין, מיהר נבון להפיץ שוב מאמר ישן שלו בנושא. הטענה שלו שם היא ש"תורת המלך" מבוסס על "מוסר רצחני מוסלמי."

וואלה?

לפני שנתחיל לפרק שוב את נבון, כמה מילים על ההחלטה של בג"צ. נכחתי בדיון (לצורך דיון אחר, עליו אכתוב בקרוב בבלוג של "יש דין"), ואף שבעבר הסכמתי עם ההחלטה של וינשטיין לסגור את התיק נגד כותבי "תורת המלך," עורכת הדין עינת הורוביץ המוכשרת מאד, שטענה בלהט ובשכנוע בשם התנועה ליהדות מתקדמת, גרמה לי לחשוב על זה שוב. לא רק לי: גם לשופטים, שבסופו של דבר (ולמרות הערות סרקסטיות של הנשיא גרוניס) הוציאו כאמור צו על תנאי. להורוביץ היו מספר טיעונים: ראשית, היא אמרה, אי העמדה לדין במקרה מובהק כל כך של הסתה לגזענות פשוט מחסלת את החוק. שנית, היא ציינה את הפסיקה במקרה של עידו אלבא ו"הלכות הריגת גויים" שלו – מקרה דומה מאד למקרה "תורת המלך" – שם קבעו השופטים שפרשנות להלכה, להבדיל מציטוט שלה, איננה יכולה לחסות תחת ההגנה של "ציטוט מכתבי דת." הורוביץ ציינה שבהחלטה שלו, ויינשטיין דווקא מצטט מהפסיקה במקרה של אלבא – אבל שהוא מקפיד לצטט רק את שופטי המיעוט, אלה שדעתם לא התקבלה. זה מהלך קצת… משונה מצד יועץ משפטי לממשלה. אלא אם כל מה שהוא רוצה לעשות הוא לא להסתבך עם אנשים מסוכנים.

במקרה של אלבא (אפשר לקרוא את פסק הדין כאן), עמדו השופטים על כך שאי אפשר לנתק את ההסתה לגזענות מהמקום והזמן. אלבא כתב את הדברים שלו מיד לאחר הטבח במערת המכפלה שבאל חליל, ולתלמידי הישיבה המקומית. השופט מצא כתב בפסק הדין כך:

"זאת ועוד: בבואו לפסוק אם פירסום המאמר על-ידי המערער נעשה מתוך מטרה להסית לגזענות, רשאי בית המשפט ליתן דעתו גם לנסיבות הזמן והמקום שבהן פורסמו הדברים. העובדה שהם פורסמו בקרב תלמידי כולל מערת המכפלה, כחודשיים לאחר מעשה הטבח שעשה ברוך גולדשטיין במתפללים מוסלמים במערה, אינה יכולה שלא לעורר שאלות. על שאלות אלו היה המערער מצופה להשיב. הוא שימש כמורה הלכה בכולל. חזקה שהייתה לו השפעה על תלמידיו. המאמר שמסר לידיהם רצוף במסרים גזעניים. אם חפץ להראות שעשה כן שלא למטרת הסתה גזענית אלא למטרה אחרת, לימודית-לגיטימית, היה עליו להתייצב על דוכן העדים ולבאר את מטרת פירסומו."

"תורת המלך" נכתב, במקור, עבור תלמידי הישיבה של יצהר, מהמוקדים הבולטים ביותר של טרור נגד פלסטינים. הורוביץ ציינה בטיעוניה שבחלק מהתקפות "תג מחיר," הופיע הכיתוב "תורת המלך."

ומכאן, במעבר חד מן החכמים אל השוטים, נפנה לחיים נבון. הלז, כאמור, כתב ש

"לעתים קרובות אנשי הימין האולטרה-קיצוני מאשימים את מתנגדיהם באימוץ מוסר נוצרי. 'תורת המלך' הוא דוגמה למקרה ההפוך: אימוץ של מוסר מוסלמי רצחני וכפייתו על תורת ישראל. אין חילול השם גדול מזה."

לא ברור אם נבון מעמיד פנים, כחלק ממסורת ההונאה של יהודים אורתודוקסים בבואם לדבר על העיקרים המפלצתיים של דתם, או שהוא באמת שוטה מספיק כדי להאמין במה שהוא אומר. אני נוטה לצד הראשון: קשה להאמין שיש מישהו שהצליח לקושש תואר של רב מבלי שיהיה מודע לחלק או כל מהדברים הבאים.

קודם כל, היהדות מכילה מצוות ג'נוסייד. היא מורה על השמדתו של עם בשם עמלק, בשל עבירה כלשהי שביצע או לא ביצע. לצרכינו, זה לא משנה אם היתה עבירה כזו או אם אכן התקיים עם כזה או לא: מצוות רצח העם קיימת. היא עומדת מדור לדור. על פי רש"י במקום, שנשען על מדרש תנחומא – כלומר, זמן ניכר לפני שהיה איסלם בעולם – "נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם, עד שימחה שמו של עמלק כולו, וכשימחה שמו, יהיה השם שלם והכסא שלם." כלומר, עצם שלמותו של יהוה תלויה בהשמדת עמלק. זו לא מסקנה בלתי סבירה: יהוה מגיב בחרון אף כאשר שאול לא משלים את השמדת עמלק, וזו סיבה מספיקה מבחינתו להדיח את המלך הראשון של ישראל. עמלק לא נעלם, ועל פי שורה של פרשנים הוא יושמד בימי המשיח; יש ויכוח אם המשמיד יהיה משיח בן יוסף או משיח בן דוד, אבל יש תמימות דעים שלפני שנגיע לימות המשיח, יצטרכו יהודים טובים להקים מחנות השמדה לעמלקים. ההשמדה של עמלק, יש לציין, היא טוטאלית – טוטאלית יותר מזו שמצווים עליה כותבי "תורת המלך": הם מדברים על הריגת ילדי האויב רק אם יש מקום לחשוד שהם ילחמו ביהודים בעתיד. אין שום דבר בעולם שיציל ילד עמלקי ממחנות ההשמדה שעליהם חולמים עורכי הבטאון של שמואל אליהו ושלמה אבינר.

הלאה. מסכת סופרים מספקת את כל ההצדקה ההלכתית שכותבי "תורת המלך" זקוקים לה, במילים הפשוטות "טוב שבגויים הרוג." כן, יש הסכמה בקרב הפרשנים שמדובר במצב של מלחמה, אבל גם זה המצב שעליו מדברים כותבי "תורת המלך" רוב הזמן.

נמשיך. יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, כותב (יורה דעה, קנ"ח א') ש

"עובדי גלולים משבעה העממין, בעת שלא היה בינינו וביניהם מלחמה, ורועי בהמה דקה מישראל בארץ ישראל בזמן שהיו רוב השדות של ישראל וכיוצא בהן, אין מסבבין להם המיתה ואסור להצילם אם נטו למות, כגון שראה אחד מהם שנפל לים, אינו מעלהו אפילו אם יתן לו שכר. לפיכך אסור לרפאותן, אפילו בשכר, אם לא היכא דאיכא משום איבה."

ההדגשות שלי. זו איננה אגדה, זו הלכה פסוקה, והיא עתיקה מאד. היא קדומה לאיסלם. מכאן אנחנו מגיעים בקלות לפסיקה שעליה כתבתי לאחרונה של ברוך אפרתי, שאוסרת לרפא לא יהודים בשבת. אם יש הלכה מוסלמית שאוסרת על ריפוים של לא מוסלמים, בימים שבהם הם אינם במלחמה, אני לא מודע לה. עד כמה שידוע לי, זו תועבה שהיא יחודית ליהדות.

ודאי שהלכות אונס בזמן מלחמה קודמות לאיסלם, וכפי שכבר ראינו "אשת יפת תואר" מכילה אונס ראשון, והיא נתמכת על ידי מי שהפך לימים לראש מדור הלכה ברבנות הראשית, אל"מ אייל קרים. בעקבות החשיפה ב"חברים של ג'ורג'," הודיע קרים כי דבריו הוצאו מהקשרם. הוא לא הסביר איך.

יש עוד, כמובן. אפשר לדבר על "מצוות עיר הנידחת," שמורה על ביצוע רצח עם בעיר שתושביה החליטו להפסיק להיות יהודים, ששימשה כבסיס ההלכתי להקמתה של האינקוויזיציה האפיפיורית. אפשר לדבר על התפיסה שאומרת שצריך להרוג כל לא יהודי שאיננו שומר על "שבע מצוות בני נוח" – עמדה שבה נקטו כותבי "תורת המלך," שכתבו ש"כאשר אנחנו ניגשים לגוי שעבר על שבע מצוות והורגים אותו מתוך אכפתיות מקיום שבע המצוות, אין שום איסור בדבר."

כמובן, כותבי "תורת המלך" משתמשים לצרכיהם בבעיה המרכזית של היהדות האורתודוקסית: חוסר היכולת שלה להשליך זבל רוחני מהעגלה שלה. יש הרבה מאד רבנים שיודעים בסתר ליבם שהמוסר האנושי עבר את המוסר היהודי בערך במאה הראשונה שלאחר הספירה, אבל הם אינם מסוגלים להודות בכך. אם יאמרו את זה, הם יצטרכו לומר שכותבי התלמוד – וההלכה היהודית, כמו רוב מוחלט של היהדות ההלכתית, איננה נשענת על התנ"ך; היא נשענת על התלמוד – שגו. וברגע שהם יאמרו את זה, הם ימצאו את עצמם מול שוקת שבורה. כי אם אלו ש"אם הם כבני אדם, אנו כחמורים" טעו כאן, במה עוד הם טעו? אם אתם פותחים לדיון את האפשרות שהתלמוד עצמו שגה, מה נשאר מהיהדות ההלכתית?

אז כן, חוסר היכולת הזו להתגמש על התלמוד משמש יפה מאד אתאיסטים זועמים כעבדכם הנאמן, שיורים על הרבנים בדיונים פומביים אמרות תלמודיות אוויליות כאבני בליסטרה רק כדי לראות אותם מתפתלים ואת הקהל צוחק – אבל הוא משמש גם מטרה מסוכנת הרבה יותר. הוא משמש רבנים חסרי מצפון ככותבי "תורת המלך", כמו שמואל אליהו ונבלות אחרות, כדי לתאר את עצמם כמי שהולכים "בדרך האמת" מבלי לסטות ממנה בגלל שטויות כמו לוגיקה ומוסר. הרבה מהם נהנים להנגיד את "המוסר היהודי" מול המוסר האנושי (הם מעדיפים לקרוא לו "נוצרי".)

אם הקהל שלך הוא צעירים בורים שרוצים להרגיש סוג של עליונות על אחרים מבלי שתהיה להם צל של סיבה לגיטימית לכך, התרעלה ההלכתית הזו היא כלי נשק נהדר. היא מאפשרת לדבר על "חזרה למקורות" תוך העלמת העובדה שמעולם לא היה משטר יהודי שהשתמש בכלים האלה, ושלמעשה אם היה משטר יהודי אלו בדיוק הדרכים שבהן הוא לא היה הולך: אלה דרכים שההזיה היהודית פנתה אליהן בדיוק משום שלא היה כוח בידיה. אלה פנטזיות נקמה של האנשים שהאמינו שבשבילם נברא העולם, אבל שכתוצאה מהיפוך בלתי נסבל של המציאות "כל הארץ לי קרדום."

אז נבון משקר לנו. הוא רוצה שלא נראה את הזבל שהוא מנסה להסתיר נואשות, בעוד שאליצור ודומיו מציגים את הזבל הזה לראווה כבושם. מאחר והוא לא יכול להאשים את המסורת שממנה הוא בא, הוא מנסה להפיל את התיק על האיסלם. אין ספק שההלכה האיסלמית היא אוסף אשפה מהבילה בפני עצמה; אבל היא לא אחראית על "תורת המלך." זו עלילת דם.

"תורת המלך" היא נבלה מצחינה ששייכת אך ורק למסורת של חיים נבון. והיא תמשיך להיות שם כל זמן שנבון ודומיו ימשיכו להעמיד פנים שהיא איננה שלהם. רק הם יכולים לנקות את האורוות הללו – אבל הם אינם מסוגלים לכך. וכיוון שכך, הם רק משרתים את הרבנים שמקדמים אותה: הם מאפשרים להם לצייר את עצמם כמורדים עקשניים שאומרים את האמת, מול ממסד שמנסה להסתיר אותה. העובדה שזו אמת לא נעימה רק מסייעת להם.

ועוד דבר אחד: קלגסי משטרת ישראל נתפסו השבוע כשהם מפעילים אקדח טייזר – אקדח הלם חשמלי – ככלי עינויים כלפי אשה חסרת ישע, שאותה הם היו אמורים לפנות לאשפוז. זהירות, תמונות קשות. הסיכוי שהקלגסים, שאיימו באלימות כלפי האדם שצילם אותם, יועמדו לדין הוא אפסי. כמו שנאמר פה פעם אחר פעם: את משטרת ישראל צריך לפרק.

הערה מנהלתית: בימים האחרונים התקבלו שתי תרומות בקרן הבעת הרצון הטוב והתודה. אני רוצה להודות בזאת לתורמים.

(יוסי גורביץ)

נהניתם? ספרו לחבריכם:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • email
 • RSS
 • Twitter

49 תגובות על ”עלילת הדם החדשה של חיים נבון“

 1. אפ הגיב:

  היה מעניין לראות אותך בעימות מילולי מול נבון.
  בחיי שהייתי קונה כרטיס למופע כזה.

 2. טל כהן הגיב:

  משהו שולי שלא ברור לי — כתבת: "…ההלכה היהודית, כמו רוב מוחלט של היהדות ההלכתית…". מה ההבדל בין "ההלכה היהודית" לבין "היהדות ההלכתית"? האם יש יהדות הלכתית שאינה מבוססת על ההלכה היהודית?

  • זליג הגיב:

   ספקולציה: ההלכה היהודית, לצורך הדיון, היא מערכת החוקים המקובלת בקרב חוגים אורתודוקסיים. היהדות ההלכתית היא אותה יהדות אורתודוקסית, בניגוד ליהדות המתקדמת. גיט שאבעס.

  • ygurvitz הגיב:

   ההלכה היהודית היא מערכת הנורמות והחוקים של היהדות ההלכתית. הניסוח מסורבל משהו, אני מודה.

 3. סמולן הגיב:

  הטיעון עצמו מעניין, אבל מסכת הטעויות פה מטרידה במיוחד. עד כמה שאני לא מת על הכתוב בבלוג.

  * נבון לא *כתב* "לעתים קרובות אנשי הימין האולטרה-קיצוני מאשימים את מתנגדיהם באימוץ מוסר נוצרי. "תורת המלך" הוא דוגמה למקרה ההפוך: אימוץ של מוסר מוסלמי רצחני וכפייתו על תורת ישראל. אין חילול השם גדול מזה". זהו קטע מראיון עם אורי פולק ב"כיפה", שאליו מוביל הקישור. הוא כנראה אכן חושב ככה, אבל הקישור לא מתאר פוסט אלא ראיון.

  * רש"י, איש המאה ה 11, מאוחר לאיסלם בכמה מאות שנים.

  * מדרש תנחומא נכתב כנראה בארץ ישראל בין המאה השביעית לתשיעית.

  * מסכת סופרים נכתבה כנראה בארץ, כנראה במאה השמינית.

  * יוסף קארו… המאה ה 16, ארץ ישראל.

  עכשיו, אין לי מושג מה בדיוק נבון מנסה לייחס לאיסלם וכיצד הוא גוזר מהאיסלם את תורת המלך. באמת. אבל מדרש תנחומא ומסכת סופרים נוצרו בצל כיבושי האיסלם, ויוסף קארו חי בשיא האימפריה העות'מנית. רש"י לא חי בסביבה מוסלמית, אבל נהנה מנקודת תצפית מעניינת על מוסר הלחימה ההומניסטי הנעלה של הלא-יהודים לאחר המאה הראשונה לספירה. לא מעט גויים מאמינים שהמוסר הנוצרי של תקופתו ומקומו של רש"י היה רחוק מעילאי.

  לכן, לא ברור לי מה מפורק פה. במקום לדבר על דברים שנבון לא כתב, ועל פרשנות שמודבקת לו בלי סיבה ותוך הסטות כרונולוגיות בלתי נסבלות, היה עדיף למצוא משהו שהוא כן כתב, ולפרק אותו. התיזה הכללית של הפוסט הזה מעניינת מאד (בניכוי שנאת המין האנושי וכו').

  • Alon Levy הגיב:

   אכן, המוסר הנוצרי בסביבתו של רש"י היה לא מן המשובחים. (לקראת סוף חייו, צלבנים טבחו במוסלמים ויהודים בירושלים. שלא לדבר על איכרים צמיתים, וכו'.) הוא עדיין לא היה מושפע ממוסר מוסלמי.

   • סמולן הגיב:

    אבסולוטלי. למעשה, רוזני שמפיין מתקופתו של רש"י השתתפו גם במסע הצלב הראשון וגם בכיבוש אנגליה.

    • Alon Levy הגיב:

     אה, כן, שכחתי שאנגליה היתה קיימת אז.

     anyway, הטיעון של גורביץ כפי שאני מבין אותו הוא לא שהיה בימי הביניים מוסר טוב אצל נוצרים או וואטבר והיהודים דבקו במוסר מחליא. הוא שלא היה אז מוסר טוב אצל אף אחד באזורים המוכרים ליהודים. הקידמה החברתית המערבית באה מדחיה של המוסר של הצלבנים ושל הקונקוויסטדורים, לפיו הלא-נוצרי הוא תת-אדם שאם אינו מתנצר דינו עבדות או מוות אלא בזמן איבה (כגון בצפון ספרד בזמן שדרום ספרד היתה עדיין תחת שלטון מוסלמי). הבעיה עם האורתודוקסיה היהודית היא שהיא נשארת מחוייבת לפסיקות מימי הביניים ומהתקופה המודרנית המוקדמת.

     • סמולן הגיב:

      הטיעון של גורביץ… עד כמה שאני מבין, יש מעין מיקרו-טענה לא מנומקת שאומרת שמאז המאה הראשונה הגויים עברו את המוסריות היהודית. זה כנראה המקור לטיעון שאתה מביא, למרות שהם לא זהים. הטיעון של גורביץ מגוחך בכל היבט פרט לדתי: היסטורית, גויים ביצעו זוועות עולם בלי למצמץ עד עצם היום הזה, והזוועות הללו תמיד עברו בהרבה את מה שיהודים עשו באותו זמן עצמו. אולי לא כולל הזמן המדוייק שבו בוצע טבח כפר קאסם, אבל אני מניח שאתה מבין את כוונתי וממילא טבח כפר קאסם לא בוצע כמהלך הלכתי. במובן דתי, לעומת זאת, יש משמעות לכך שהחל מהמאה הראשונה ניתן לאתר לפחות קבוצה מסויימת של גויים שהאידיאל המוסרי שלהם – בשום פנים לא ביצועו העגום – נשמע ממש טוב, ונשמע לנו יותר טוב משלנו, או יותר טוב מפרשנויות מקובלות של "שלנו". תיאולוגית, זו אבחנה מעניינת מאד. אבל אני לא דתי, ולא עוסק בתחרויות אמונה (אם כן, הייתי מדגיש את בעיית הביצוע של המוסר הנוצרי, שאני מניח שהוא-הוא הפסגה המדוברת).

      מה שאתה כתבת שגוי במידה דומה. הטענה שהמוסר המערבי מבוסס על דחיית הצלבנות מדהימה, בעולם שבו דימויי-אבירים מתקיימים בצורה כל כך גלויה ובכל כך הרבה מדיות. אבירי זכויות אדם, למשל, לא נתפס כאוקסמורון. הייתי אומר שההיפך המדויק ממה שאמרת הוא הנכון: מוסר האבירים – גרסה מסויימת שלו – משמש בסיס חשוב ומאד למערביות. כך גם האימפריאליזם הקונקיסטדורי: השלטת הצדק והסדר התקין בכל העולם כולו היא אחד מעקרונות היסוד של השמאל. השמאל של היום מאמין – וצריך לומר שהאמונה הזו הרבה פעמים די משכנעת – שהוא הצליח להפתר מבעיות הילדות של האימפריאליזם המוקדם, כלומר זה של המוקדונים, הרומאים, הספרדים (היה פה דילוג קל, אין לי כח לספור אימפריות), הבריטים, הצרפתים, ובעיקר הסובייטים. אז הוא מאמין, ואולי הוא צודק. אבל בלי אוניברסליזם אימפריאליסטי השמאל יהיה קטן פי מאה והרבה יותר מבולבל.

      גם המערביות, לאופניה, רחוקה מלהיות בנתק עם העולם הביניימי. כמו שהכבישים של היום בנויים – אם חוקרים את זה – ברוחב של שני סוסים, כך גם הרבה מערכות צדק וחשיבה מערביות. אני מניח שאתה מכיר את כל הג'אז הזה. מנקודת הראות שלנו, אלו שמכירים היטב את "שלנו", ההמשגה של המערביות כנתק עם העבר שימושית לעתים קרובות – בשביל ההיסטוריה שלנו. אבל אפילו ביקור חטוף באמסטרדם, לונדון, פריז, ברלין, מראה כמה המערביות הפרדיגמטית מחוייבת לשמר את העבר שלה. הרבה יותר מהתרבות החילונית בישראל, וזה כולל גם לא מעט ביינימיזמים.

      לא חיבים להגן על גורביץ בכל מחיר (וגם לא לתקוף בכל מחיר, עד כמה שזה תחביב כיפי). פעם הוא כתב דבר נבון: צריך לשקול את האפשרות שהתרבות שלנו, תרבות זכויות האדם, נולדה לפני דקה וחצי והיא עדיין פגיעה מאד. זה הרקע שעליו צריך להציב את ביקורת ההלכה, והביקורת לא תהיה פחות חשובה. אולי פחות החלטית, אבל הרבה יותר עובדתית. לדעתי.

  • דני אורבך הגיב:

   הבעיה שגורביץ כלל לא מעוניין באמת, ולא מעניינות אותו העובדות, וזה נחשף כבר פעמים רבות בעובדות בבלוג הזה. הוא תועמלן, וכמו "חוזרים" רבים, בשאלה או בתשובה, הטיעונים שלו קנאיים ומעיקים.

  • ygurvitz הגיב:

   אם אתה רוצה לטעון שאלמנטים מרבזיים של היהדות ההלכתית, כמו הפרשן פר אקסלנס שלה וכותב ספר ההלכה המרכזי שלה, היו למעשה שתולים מוסלמיים, לך על זה. אני לא רואה איך תוכל להוכיח את זה, אבל לך על זה. אני בספק אם נבון עצמו יעז לטעון שרש"י וקארו כותבים משהו שהוא לא הלכה יהודית צרופה, אבל יהיה מעניין לעקוב.

 4. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  אתה משתין על העץ הלא נכון.

  ממה שאני הספקתי לראות,‏ אין אצל הנבון הזה איזו משנה סדורה על "ההשפעות האיסלאמיות על מחברי תורת המלך"‏,‏ אלא סוג של לעג.

  כמו שאם נקרא לרב מסויים "יודו-נאצי" לא נטען שהוא מבסס את הלכותיו על "מיין קמפף" אלא שפשוט עולם הערכים שלו מתאים יותר לוואפן אס אס,‏ כך גם נבון-‏ תורת המלך נראה יותר כמו משהו שכתב טרוריסט מאפגניסטן ולא כמו מסמך שראוי לצאת בבית דפוס מודרני,‏ רבני הגבעות דומים דמיון חשוד לסלפים,‏ ובכלל ‏-‏ כל הימין הדתי הזה נראה מה-זה ערבי,‏ במיוחד בשנאת הערבים שלו.

 5. עדו הגיב:

  "כל הארץ לי קרדום." לא צריך להיות 'גרדום'?
  אני לא מבין מה אתה רוצה מהרב נבון. הוא – כמו כל אדם הגון – נגעל מתורת המלך ומנסה לשייך את הגועל נפש להשפעה מוסלמית. זה דווקא מעיד על משהו חיובי בסך הכל, לא?

  • משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

   לא השפעה.

   זה קצת כמו לתאר פעילי קו קלוקס קלאן כמכים בתופי טם-טם,‏ מתגודדים כבני שבט אפריקני סביב המדורה ובאופן כללי נראים יותר כמו כנופית כושים מהארלם ולא כמייצגי הגאווה הלבנה.

 6. מיכאל הגיב:

  כמו במקרים רבים, עובדות נכונות לכשעצמן אינן מצטרפות לתזה נכונה. כל יצירה תרבותי כוללת בתוכה אבולוציה תלוית הקשר של זמן ומקום. התוצאה של האבולוציה היהודית היא קודם כל בית המשפט העליון, כותב המאמר הזה ושאר נאורים ולא במרכאות. כולם ביחד אחוז ניכר מהתרבות היהודית והישראלית בפרט. המקבילות להן בתרבות המוסלמית, במידה והן קיימות, הן נרדפות ובטלות בשישים. רק הסטטיסטיקה הזאתה היתה צריכה לפקוח את עיני הכותב והלקטין את מידת הארס שנובע ממקלדתו כלפי הרב נבון. אבל אז הוא לא יעורר מספיק תשומת לב

  • עורלה גויים הגיב:

   "כמו במקרים רבים, עובדות נכונות לכשעצמן אינן מצטרפות לתזה נכונה. כל יצירה תרבותי כוללת בתוכה אבולוציה תלוית הקשר של זמן ומקום." הייתי אומר שמה שגורביץ מרגיש כלפי היהדות האורתודוקסית בהחלט נובע מהקשר הזמן והמקום של הביוגרפיה האישית שלו.

   ומה שבבית המשפט העליון הכי מתקרב ל"אבולוציה יהודית" (אם נקח את המילה אבולוציה לאו דווקא במשמעות הביולוגית שלה) הם אליקים רובינשטיין ונועם סולברג, שהם, איך נאמר בעדינות, לא משהו.

  • Mobius Dumpling הגיב:

   אתה כותב ש"התוצאה של האבולוציה היהודית היא קודם כל בית המשפט העליון, כותב המאמר הזה ושאר נאורים ולא במרכאות."

   אתה רוצה לבסס את זה איכשהו, או שלפי דעתך עצם הצהרת משפט כזה הופכת אותו לנכון? כי באופן אירוני, הגישה הזאת דווקא תהיה די יהודית מצדך.

   כי לדעתי בית המשפט העליון ושאר הנאורים-בלי-מרכאות הם תוצאה של הנאורות המערבית, שהיתה חוד החנית של החילוניות. נאורי העולם התחילו בלהיות נאמנים לדת הממוסדת רק ברטוריקה חלולה, ובימינו הם ברובם הגדול מנותקים לגמרי מהדת. וכך גם בישראל: אין זה מקרה שהגורמים שציינת קשורים לדת רק ברטוריקה חלולה (במקרה של בית המשפט העליון), או דוחים אותה לחלוטין.

   אז, לדעתי, נטל ההוכחה לטענה, המופרכת בעיני, ש"ש"התוצאה של האבולוציה היהודית היא קודם כל בית המשפט העליון", היא עליך.

   הייתי מעודד אותך להתחיל בקריאת הפסקה הרלוונטית ממגילת העצמאות:

   "מדינת ישראל […] תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות."

   מה יהודי בפסקה הזאת הנוגעת כולה לנאורות המדינה היהודית? רק הביטוי "לאור חזונם של נביאי ישראל". רטוריקה חלולה, כבר אמרנו? בסופו של דבר ספר החוקים של מדינת ישראל לא מבוסס על נביאי ישראל אלא על ספרי החוקים והתקדימים של אומות העולם.

   ואז אתה ממשיך בטענה ש"המקבילות להן בתרבות המוסלמית, במידה והן קיימות, הן נרדפות ובטלות בשישים. רק הסטטיסטיקה הזאתה היתה צריכה לפקוח את עיני הכותב והלקטין את מידת הארס שנובע ממקלדתו כלפי הרב נבון."

   וכאן זה נהיה כבר מוגזם. אתה רוצה להסביר בדיוק איך הנחשלות של העולם המוסלמי הופכת אץ גורביץ לצודק פחות, או את הרב נבון לצודק יותר? אם המוסלמים גרועים זה הופך את היהודים לטובים יותר? אלא אם זה עימות בין מועדוני אוהדים של קבוצות כדורגל, אני לא רואה איך הנחשלות של קבוצה אחת מפחיתה את הפגמים בקבוצה השניה.

 7. ד.מ הגיב:

  הפעם ה117 בערך שאתה מעלה את עמלק ושוכח את החלק החשוב בהתייחסות חזל לעמלק – העובדה שהם טענו שזו מצווה אירלוונטית לימינו ולא ניתן לקיימה, או שהם החליטו שעמלק הם אביהם של לא מעט מחזל עצמם (עם הורים שנתגיירו כמובן). אבל כפי שאורבך רשם, למה לך לציין זאת? אתה הלא תועמלן נלהב. אתה תזכיר שלוש מוות שמבחינת כל אדם דתי בטלו מזמן (עיר הנידחת, אשת יפת תואר ועמלק) ותחזור על המסר שוב ושוב על אף שמי שקצת מעורה בדברים יתגלגל מצחוק.

  הצרה היא שיש כמה שלא מעורים ויאמינו לך. נו שוין

  • עדו הגיב:

   גם אי אפשר להוציא היום הומוסקסואל להורג, או מחלל שבת. אבל מבחינתה של ההלכה זה מה שהיה צריך לעשות איתם אלא שבגלל סיבות טכניות זה לא מתאפשר. אותו הדבר נכון לגבי עמלק. בעקרון אם נולד תינוק שיש לו שושלת יוחסין מתועדת שמוכיחה שהוא עמלקי לגמרי יש להרוג את התינוק הזה.

   • An Cat Dubh הגיב:

    למיטב ידיעתי עמלק שהתגיר מתחת לאף של האחראים נשאר יהודי. אומרים שמצאו צאצאים של המן האגגי מרביצים תורה בבני-ברק או משהו כזה.

   • דני אורבך הגיב:

    הרבה אנשים היו רוצים לעשות הרבה דברים, רק שמסיבות טכניות זה לא מתאפשר. אם מחר לא היו שוטרים ברחוב, כמה זמן היה לוקח עד שאנשים היו מחליטים לגנוב, או לחילופין, לכפות את השקפת עולמם באלימות על אחרים "לטובתם הם"? בעולם תמיד יש מגבלות, ואוי לחברה שבה אידיאולוגיה יכולה להשתולל בצורה טהורה.

    לזכותה של ההלכה יאמר שהיא הבהירה, היטב, שמצוות מחיית עמלק לא יכולה להתקיים ולא תתקיים לעולם.

    אתה יודע בדיוק כמוני שלעולם לא תהיה לאף אחד שושלת יוחסין מתועדת של עמלק, ומסיבה טובה. זו לא מצווה מציאותית – אלא מיתוס. רק אצל תועמלנים אתיאיסטים כמו גורביץ הנושא הזה עולה שוב ושוב כמו גירה.

    • מיכאל הגיב:

     דני אני אומנם מסכים שיש חשיבות לזה שיש הסכמה שהמצווה לא יכולה להתקיים, אבל שני דברים:
     1. מה זה אומר על קהילה דתית שקיימת אצלה מצווה כזאת מלכתחילה?
     2. האם כאשר מנהיג דתי מצביע על קבוצה באוכלוסיה ומודיע לעדר מאמיניו שמדובר בצאצאי עמלק, אתה חושב שהם יצעדו לאוניברסיטה הקרובה לביתם כדי לחפש שושלת יוחסין מתועדת, או שהם יראו בזה קריאה לפעולה?

    • ygurvitz הגיב:

     אוי. אתה ברצינות קורא לעצמך היסטוריון, כשאתה מרשה לעצמך להתעלם ממיתוסים פוליטיים רק כי הם לא נוחים לך פולמוסית?

     אף אחד לא צריך אילנות יוחסין. האנשים שמנסים להביא את ימות המשיח גם אם הוא לא רוצה, והם מיעוט קטן אבל חזק וקנאי בישראל, עם אחיזה איתנה במוסדות השלטון, מריירים על עמלק. הם יודעים שלא יגיע משיח בלי מחיית עמלק ואל תדאג – הם לא יצטרכו אילנות יוחסין כדי לבנות לו מחנות השמדה. הקנדידט המסתבר הוא הפלסטינים כעמלק, כי זה הולך מצוין עם התפיסה של התאום של עמלק, הערב רב, כשמאל.

     אבל עמלק יכול להיות גם איראן. זה, להזכירך, העמלק שבו בחרה לשכת ראש הממשלה. אם זה שלשכת ראש ממשלה שהשקיע את הקריירה שלו בחרחורי מלחמה עם איראן, ושחמוש בנשק גרעיני (ע"פ מקורות זרים) משתמשת בדימוי הזה לא גורם לך להתייחס אליו ברצינות, אתה אדם לא רציני.

     http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/131403

     עמלק הוא מיתוס פוליטי חי, והוא לא יצריך אילנות יוחסין – כפי שהציונים לא צריכים אילנות יוחסין כדי לבסס את הטענה המגוחכת שלהם שהם צאצאי יהודים שישבו כאן בבית שני.

     ואם אנחנו רוצים למנוע ממיתוס כמו עמלק להפוך למצווה מציאותית, אנחנו קודם כל – מבלי להתייחס לשאלה של איזה סוג של עם בונה מיתוס כזה מלכתחילה – צריכים לדעת שזה מיתוס חי ומתפקד, ושלמיתוסים כאלה יש נטיה מדאיגה לחרוג מתחום המיתוס אל המציאות.

     כל זה, מבלי לציין את העובדה שהטענה של הפוסט הזה היא שמקורות שנאת האדם של כותבי "תורת המלך" מקובעים עמוק ביהדות, לא באיזה איסלם מדומיין. תורת המלך היא בעיה שלנו.

     • שמאל ציוני הגיב:

      "מבלי להתייחס לשאלה של איזה סוג של עם בונה מיתוס כזה מלכתחילה"

      שוב ושוב בכתיבה שלך ,אתה משליך מחלקים איזוטריים בדת מסויימת ,מסקנות על אישיותם של מיליוני אנשים שחטאם היחיד הוא קשר גנטי או אתני לאנשים שהמציאו את הדת הזאת.
      בפוסט הקודם בבלוג שלך רשמת שהיהודים הקימו את ישראל כפנטזיה בשביל לנקום במין האנושי.

      בפעם אחרת אמרת שערסים שמרביצים לערבים עושים זאת בגלל מיתוסים יהודיים למרות שאני אפס עם האנשים האלה אי פעם בחיים שלהם פתחו דף גמרא בכלל.

      אתה לא קולט מר גורביץ, שהנחות מלאות ביטחון על אישיותם וכוונותיהם של מליוני פרטים מקבוצה אתנית שלמה היא גזענות פר אקסלנס?

      מעבר לנטיתך המגונה לייחס את האידיאולוגיה ההזויה של קצה חוד החנית הפנאטי מהציונות הדתית, לכל עם ישראל ,ולציונות החילונית שנוסדה כתנועת שחרור לאומית ותו לא וקשורה בקשר די רופף לציונות הדתית.

      • ygurvitz הגיב:

       "דת מסוימת"? אתה מתכוון במקרה לדת המדינה של ישראל?

       ולא, אני מבדיל הבחנה חדה בין מאמינים יהודים לבין אנשים שקוראים לעצמם יהודים בלי סיבה טובה. הבעיה של האחרונים היא שמהעדר כל תוכן יהודי אחר, אין להם ברירה בסופו של דבר אלא לסגת אל הדת היהודית – אלא אם הם שוברים איתה שבר.

       בפוסט הקודם בבלוג שלך רשמת שהיהודים הקימו את ישראל כפנטזיה בשביל לנקום במין האנושי.

       להד"מ.

       בפעם אחרת אמרת שערסים שמרביצים לערבים עושים זאת בגלל מיתוסים יהודיים למרות שאני אפס עם האנשים האלה אי פעם בחיים שלהם פתחו דף גמרא בכלל.

       נו? והנאצי מן השורה קרא את כתבי אלפרד רוזנברג או אפילו אדולף היטלר? כמובן שלא, הם בלתי קריאים. הוא קיבל תמצות מהמורה שלו או ממדריך המפלגה השכונתי. והערס שלך אולי לא מסוגל להסביר את מה שלימדו אותו, ואולי לא מבדיל בין משנה לגמרא, אבל בהחלט הפנים את עקרונות הבסיס של עליונות שעוברת בדם.

       מעבר לנטיתך המגונה לייחס את האידיאולוגיה ההזויה של קצה חוד החנית הפנאטי מהציונות הדתית, לכל עם ישראל ,ולציונות החילונית שנוסדה כתנועת שחרור לאומית ותו לא וקשורה בקשר די רופף לציונות הדתית.

       "תנועת שחרור לאומית ותו לא"? אתה רוצה להסביר לי, אם כן, למה אנחנו מנהלים את השיחה הזו במה שהיתה פלסטינה ולא במה שהיתה אוגנדה?

       אילו הציונות היתה "תנועת שחרור לאומי ותו לא," אם כל מה שהיא רצתה הוא מקום בטוח ליהודים, מדוע הובסה הצעת אוגנדה? היא הובסה בדיוק בגלל שבאוגנדה אי אפשר יהיה ליישם את כל הרעיונות האולטרא-לאומניים שקשורים בארץ ישראל וברעיון המשיחי. הציונות היא בסך הכל משיחיות יהודית בלבוש חילוני – ומשהתנדף הרעיון המרכזי שלה, שהיה סוג של סוציאליזם לאומי, כל מה שנשאר הוא המשיחיות. פלא שכל ממשלות הימין מחזירות אותנו לדת? למה עוד הן יכולות לפנות?

       • עדו הגיב:

        אני אחזור על זה שוב: אני יהודי לא דתי וכל ה'תוכן' היהודי שלי מתמצה בכך שיש אנטישמיות בעולם, יותר תוכן מזה אני לא צריך.
        אה כן, אוגנדה. אולי באמת היה צריך ללכת על זה אבל לא בטוח, בהחלט יכול להיות שהיינו היום סוג של דרום אפריקה.. אה.. לא חשוב.

       • נתן הגיב:

        כותב יוסי : "היא הובסה בדיוק בגלל שבאוגנדה אי אפשר יהיה ליישם את כל הרעיונות האולטרא-לאומניים שקשורים בארץ ישראל וברעיון המשיחי."

        לא נכון, "תוכנית אוגנדה" הובסה בגלל שלעם היהודי יש קשר לארץ ישראל , הסטורי דתי תרבותי רוחני ולאומי ( קשר שמוכר על ידי רוב העולם ואשתו) ולא בגלל שהציונים אמרו לעצמם:" חייבים את ארץ ישראל כי רק שם נוכל להרוג עמלקים על הכיפק.."

     • דני אורבך הגיב:

      אני לא מתעלם מכלום. כמה אנשים נרצחו עד היום רק, ובעיקר בשל טיעון שהם עמלקים?

      • ygurvitz הגיב:

       לא יודע. כמה מקרי רצח של פלסטינים לא נחקרו לעומק על ידי המשטרה והפרקליטות?

    • דניאל הגיב:

     תודה, דני, שאתה עדין מוצא את הכח להתפלמס עם הכותב. די ברור שעל הכותב דבריך לא ישפיעו, אבל לפחות למען הקוראים שאינם חלק מהמקהלה הרגילה.

    • חנן הגיב:

     טוקבק מנארג' – היום:
     " תראה כמה נבזה אתה ומגזע עמלקי גם שידוע לך כסמולני שמסירת שטחים מישראל (ל"ת)

     לערבים לא ירגיע אותך בכל זאת אתה מסכים לזה, 24/11/13 "

     -מיתוס?

     • דני אורבך הגיב:

      אוי, חנן – איך ידעתי שתקפוץ להגן על הבוס עם סכין בין השיניים?

      אם אתה חושב שאיזה טוקבק באמת יכול להוכיח טיעון רחב יותר, תחשוב פעם נוספת. כמה אנשים נרצחו עד היום אך ורק מתוך טיעון שהם עמלקים? בהקשר של הטוקבק, מדובר פשוט בקללה. בדיוק כפי שישראלים שמכנים ישראלים אחרים "נאצים" לא באמת חושבים שהם תומכים בהשמדת יהודים, כך רוב מוחלט של האנשים שמשתמשים בכינוי "עמלקי" לא מעלים בדעתם השמדת עם.

      • FN הגיב:

       רוב מוחלט מאלה שאומרים "יא הומו" לא באמת חושבים על זה, אבל מספיק המיעוט הבלתי-מבוטל שמחפש להכות ולעתים להרוג הומואים, או לפחות למרר את חייהם. כמו מיליון ה"סתם קללות" שמשווים חולשה או חוסר ערך לנשים, ושאין להן כמובן שום קשר לאקלים פוליטי שבו נשים מוכות ונרצחות כל יום. אף אחד לא "נרצח בשל היותו עמלק"? נחמד. כמה אנשים חטפו מכות וגרוע מכך בשל היותם "אויב ליהודים" או "בוגד" באופן מיתי ורק בשל השתייכות קבוצתית?

      • חנן הגיב:

       דני, שיהיה לפרוטוקול – אני לא מסכים עם כל מה שגורביץ כתב פה. גם לא להתקפה הטוטאלית שלו על האורתודוקסיה. אבל המיתוס של עמלק הוא מיתוס חי, כמו המיתוס של בוגד ומוסר, וכמו שרבין ואמיל גרינצווייג מתים.
       ואני בהחלט מתייחס ברצינות לטוקבקים. (גם המשטרע, בתנאי שאלה טוקבקים של ערבים.)

    • חילוני מוסרי הגיב:

     דני אורבך, אם מחר לא היו שוטרים ברחובות, כמה זמן היה לוקח לך להתחיל לגנוב או לכפות את השקפת עולמך באלימות? אני מאמין שהרבה מאד. אז מה בעצם, פרט להטיית ייחוס, מכתיב את תפיסת העולם שלך כאילו העולם מלא באנסים ורוצחים שרק מחכים שהמשטרה המאד לא אפקטיבית שלנו תפנה את הגב?

     זו תפיסה דתית במהותה, שמאמינה שהאדם רע מיסודו ורק כפיה אלימה תשאיר אותו בדרך הישר. זה מקור הפחד מויתור על הסבא הגדול בשמיים שאומר לכולנו מה לעשות – כי אם איש הישר בעיניו יעשה, בטח כולם יעשו דברים נורא רעים, נכון?

     צריך משטרה לטפל במיעוט הפרטים בחברה שכן פוגעים באחרים (גם היום), אבל רוב בני האדם לא פושעים כי הם אינם פושעים, ולא כי תג המחיר המשויך לזה גבוה מדי.

 8. אין לי הסבר אחר הגיב:

  יש לך קצר במוח. באמת, קצר הוא לא הפסקת הזרם, כמו שהרבה חושבים, אלא המוליך החזק ביותר – מה שמקשר – מקצר את הדרך בין כל הרכיבים החשמליים במעגל. ולך יש כזה אחד, במוח.
  לקחת שתי אימרות של אדם, בראשונה הגדלת לקשר בין א' ו-ב' בצורה הכי עיוורת ואז חפרת לעומק בנקודה מספר 2 – זו שיכולת להוכיח בה כמה הפלוני הזה טועה.
  באימרה השניה הגדלת עוד וגם בחרת לצטט פסיק מתגובה ארוכה בנושא הבג"צ לגבי 'תורת המלך'. בחרת את האימרה היחידה ממנה יכולת לשלוף בורות/העמדת פנים של האדם. גם שם, קדחת ב"איך לעזאזל האדם הזה טוען שרצח עם הוא מסורית מוסלמית?"
  בסדר, אנחנו יודעים. רצח עם, טבח, אונס, עלילות וכל פשע היו גם בעם היהודי. יש לך איזושהי סטיה להוכיח שכל מה שאדם מאמין כותב הוא במקרה הטוב טעות ובמקרה הרע רצחנות.
  כמה שתרצה, קרים לא נתן רשות לאונס. הוא הסביר שבמלחמה חוקי כשרות, שתיה ומין עם נשים לא יהודיות יהיה מותר. תחת תנאים מסוימים. רוצה שאדגיש לך את זה כמו במאמרים שלך?

  תחת תנאים מסוימים

  הנה.
  להבנתי אתה יודע בדיוק כמוני מהם אותם תנאים – אלא אם גם אתה מסתיר מידע, כמו כולנו? בכל מקרה, רק בנאדם עם קצר במוח יפרש התרה של חוקי מוסר דתי יהודי כ"רישיון לאנוס."
  ובאמת, מישהו משכיל שכמוך מקדיש כתבה שלמה על האם ישנם או אין פוגרומים בחג המולד? כי איזה טמבל כתב שעצי אשוח יעוררו "מסורות" נוצריות?
  אגב, התגובה של נבון לגבי הבג"צ היתה חכמה, לדעתי – גם הדגשה כמה הספר פוגע ביהדות/העם היהודי, גם חשש מהפרסום המיותר לספר בעקבות המשפט בלבד. יכול להיות שהוא מסתיר, יכול להיות שהוא לא רוצה עדות כזו של העם היהודי. יכול להיות שהוא מתבייש להודות בקיום של האמונה הזו, יכול להיות שמתוך כבוד או חשש מהציבור הדתי… הלכת קצת רחוק בניסיון הכושל להוכיח אדם, על טעות שהוא לא עשה.

  • עדו הגיב:

   וואו! איך הכנסת לו הא? כלומר אתה בעצם מודה שכל מה שגורביץ כתב הוא נכון אבל איכשהו יש לו קצר במוח או משהו.
   כן, התורה נותנת רשיון לאנוס 'בתנאים מסויימים' ובזמן שבו היא נכתבה זה היה מתקדם בהרבה מהמציאות הקודמת שבה אפילו תנאים כאלו לא היו. באותה תקופה גם חוקי העבדות של היהדות היו מאד מתקדמים, היום אם מישהו ירצה להחזיר את העבדות הוא יהיה אדם חשוך ומנוול.
   "בסדר, אנחנו יודעים. רצח עם, טבח, אונס, עלילות וכל פשע היו גם בעם היהודי". נכון ואם הדת היהודית הייתה מתנערת מהם – מילא. העובדה היא שיש לא מעט אנשים בציבור היהודי שדווקא מסתמכים על העבר הזה כדי להצדיק פעולות אלימות בהווה, יגאל עמיר וברוך גולדשטיין הם רק המפורסמים שבהם אבל זאת ההוכחה שלא מדובר באיזה עניין תיאורטי ששייך לאקדמיה אלא בהשקפת עולם של חלק מהיהודים הדתיים שחיים פה איתך, תתמודד עם זה.

 9. י.ד. הגיב:

  לא "עלילת דם".

  יוסי, אתה כותב לקהל של אנשים חושבים, אתה צריך לדייק בשפה (בַאמת).

  אם פלוני רוצח ואני אומר שהוא גם אנס, אז אני מעליל עליו, אבל לא מדובר בעלילת דם.
  לפי דבריך שההלכה האיסלמית היא "אוסף אשפה מהבילה בפני עצמה", נבון רק תולה באיסלאם נזקים שלא הוא גרם (עלילה), אך לא מדובר בעלילת דם.

  כדי שעלילה תהיה "עלילת דם", צריכים להתקיים 2 תנאים:
  1. האשמה כבדה שמופנית כלפי חף מפשע.
  2. בעקבות האשמה זו, יש חשש ממשי שאנשים יפגעו.

  אף אחד מהתנאים דלעיל לא מתקיים במקרה שלפננו.

  חוץ מזה אני מסכים שאי אפשר להתעלם מהרפש המוסרי ביהדות ההלכתית, שנאסף לפי עקרון "הדור הולך ופוחת".

  • עדו הגיב:

   אם הדת המוסלמית היא רצחנית ואני טוען שפסק הלכה יהודי איננו נובע מהמקורות היהודיים אלא נלקח מהדת המוסלמית אני מטיל עליה אשמה שאיננה שייכת לה – זאת עלילת דם.
   יש פה אשמה שמופנית כלפי 'חף מפשע' אומנם לא מכל הפשעים שבעולם אבל מהפשע הזה – בהחלט כן. הדת היהודית יכולה להיות רצחנית מאד בלי עזרה מהאיסלאם וכל מי שקרא את עלילות יהושוע בן נון חייב להסכים.
   לא, אין חשש ממשי שאנשים ייפגעו, אם כי אולי הרב נבון בעצמו עלול להיפגע מאנשי תורת המלך כי הוא קרא להם ערבים.

   • י.ד. הגיב:

    לא, מה שאתה אומר זה אינפלציה של המונח "עלילת דם" (במקור אגב, המונח שמור לרדיפת יהודים בלבד. אין לי בעיה להרחיב את המושג לכל רדיפה בין-דתית/אתנית, אבל המקרה שלפננו פשוט אינו זה). מזכיר לי את הביטוי "טרור מדיני".

    • עדו הגיב:

     או קי, עלילה – בלי דם, הסכמנו? אני ב90% מהזמן מסכים עם גורביץ אבל לא הסנגור הפרטי שלו.

 10. נתן הגיב:

  כדאי לציין שמצות הג'נוסייד של עמלק היא לא המצווה היחידה שמעמידה את היהדות באור בעיתי.
  בתרי"ג מצוות יש לפחות 18 מצוות שהן לא מוסריות ו\לא חוקיות ו\או לא אנושיות ויש בהם גזענות\אפליית נשים\התעללות בבבלי חיים וסתם רשעות לשמה.
  הרשימה המלאה כאן :

  http://www.hofesh.org.il/articles/halacha/taryag.html

  • דני אורבך הגיב:

   כן, באמת מפליא שמערכות חוקים אנושיות שנכתבו בתקופות עתיקות לא תמיד מתאימות לערכים של המאה ה-21. האיוולת של הנאורות היא ההנחה שאנחנו יכולים להמציא את עצמנו מחדש מאפס, להתנתק מהסיפור שלנו ולבנות מערך חדש באופן רציונלי. דרך נבונה יותר לעדכן את העבר היא לעדן את הסיפור, להוסיף לו סובלימציות וסייגים שימנעו מהחלקים השליליים שבו להתבטא. אבל זה, כמובן, מאבק מתמיד וקשה. הרבה יותר נוח לשבת, לחרף ולגדף ביחד עם החברים של ג'ורג'.

   • עדו הגיב:

    אז שיעשו את זה. שיגידו שאלו דברים ששייכים לעבר החשוך שלנו ומאז התקדמנו. לא לכתוב היום את 'תורת המלך' ואם כבר מישהו כתב – לא להפיל את התיק על המוסלמים.

    • ד.מ הגיב:

     אם י"ג היה מעוניין בלהציג את היהדות האורתודוכסית (שהיא בעצמה מיעוט בעם היהודי) כהווייתה, הוא היה מצטט מאות חיבורים תורניים, אקדמיים, עיתונאיים וחינוכיים כנגד תפיסה זו. אבל זה לא יסתדר לו עם התעמולה.

     אז לבקשתך – עושים את זה והרבה.

   • משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

    אין לי ויכוח איתך.

    אכן אין להתייחס למערכות חוקים שנכתבו בזמנים אחרים ובתקופות אחרות (זה נכון גם לגבי האיסלאם), אבל הויכוח שלך נדמה לי הוא עם מי שרוצה לכונן כאן מדינת הלכה ולא איתי.

טראקבקים/פינגבקים

 1. המחלקה לגיבוי שוטרים | החברים של ג'ורג'