החברים של ג'ורג'

תמונה: בועות

bubbles

בילעין, 17.6.11, חלק מהצעדה.

(יוסי גורביץ)