החברים של ג'ורג'

פוסט אורח: חיילים חדורי אמונה

בתום דיון בן עשרים דקות,

נשלחו עָשַרות אל מותם.

אך גם בפזיזות יהירה שכזאת,

מסתבר שביזוי המתים עוד לא תם.

יקום סגן ראש הממשלה,

ששלח החיילים אל הקרב,

ובסערת מערכת הבחירות הקרבה,

יתנגח בלוחם שלא שב:

'חיילי הצבא חסרי אמונה

בבורא עולם כל יכול.

ולכן הם כשלו בשדה מלחמה

ולכן הצטרפו אל השכול.'

ולפני חמישים שנה, הם הדפו דרקונים,

ומיליוני חיילים ערביים,

מפני שגרעיני הקיבוץ בשנות השישים,

(מסתבר) הקפידו בקריאת תהילים.

ובכן, מר ישי, כבוד השר הנכבד,

בוא נבהיר, ראשית, העובדות.

כשהבסנו, אי אז, את גייסות בני ערב,

עשינו זאת בלי ניסים ומופתות.

בלי התערבות אלוהית, בלי זרועו הנטויה,

רק בתושיית בני תמותה נעזרנו.

בהקרבת הלוחם ובהברקת המפקד,

את צבאות האויב אז הדפנו.

ואין צורך להאדיר ההישג הנאדר –

לא אלפים מול יחיד אז עמדנו.

הרי רבע מיליארד חיילים ערביים

הוא מחזה שאף מעולם לא חלמנו.

אך גם חצי המיליון שלא יכלו לנו שם,

עם מאות מטוסים ואלפי שיריונים,

גם זה הוא הישג מפואר ומדופלם,

שנקנה בדם חיילים ארציים.

ארציים, מר ישי, בלי ניסים ומופתות.

אך גם בלי שרים יהירים,

שמול פני המציאות מפלפלים בשטויות,

וממציאים תירוצים נשגבים.

ארציים, מר ישי. ונטולי אשליות.

רבני הישיבות לא היו ביניהם.

ארציים, מר ישי. ואולי אוחזים בתפילות,

אך הם גם אוחזים גורלם בידיהם.

לא העדר התפילה אחראי לכשלים.

אחראים לה, אדוני שר הפנים,

סגני ראשי ממשלות יהירים

שיצאו אלי קרב בלי חושבין.

ששלחו חיילים לשדה בלי תכנית,

ועם מכולות אספקה ריקות,

וגייסו מילואים ללא אימונים,

וכך מסרוּם בידיי מפקדי הגייסות.

האחריות, מר ישי, היא בפזיזות מפקדים,

פזיזות מגונה שדם על יָדְיה.

ביציאה אלי קרב בלי תכנון או מתווים,

אל משימה שלא הוגדרו יעדיה.

האחראים אז ישבו סביב שולחן ממשלה,

ואולי, מתוך אמונה בניסים,

שלחו חיילים בלי חושבין אל מותם,

ועכשיו הם מפלפלים תירוצים.

אותה אמונה שבגינה לא חשבת,

לפני שהצבעת 'בעד',

היא הגורם למחדל שבו כעת האשמת

את אלו ששכלנו לעד.

ואולי הוטב לנו, בדורות הקודמים,

כשבמקום רבנים נשגבים שכמותך,

עמדו לנו מנהיגים אפורים, ארציים,

ששקלו בדעתם במבוכה.

אשכול לא התהדר בזקן כמו שלך,

ואדוק אל הדת לא היה הוא.

אך לפני ששלח חיילים אל מותם,

הוא לפחות התחבט, אליהו.

(פורסם לראשונה כאן.)

(אילן בכר-אבנטור)

פוסט אורח: צילו של רודן/ אילן בכר-אבנטור

הוא יגרש הערבים, הוא יפציץ את אסואן,

הוא יבעיר את המשאבות בכווית ובחריין

הוא יאסור את השמאל, וישרוף את ספריו

הוא יהיה לרודן עם אגרוף של ברזל.

קול רעם נורא מהדהד בפרוזדור

ושמאלנים וערבים נמלטים בצרחה

ליברמן בא וזקנו שְחור משחור

וחמש עשרה אצבעות הוא מניף באִבחה

בידו הוא נושא חוק אזרחות

המתנופף בפראות על מאות עמודיו

את ערביי ישראל ילמד נְתינוּת,

ואם לא יישבעו, יגרשם מעליו.

אך בעוד הוא עומד שם, ובידיו ניירות,

מתגלה מקריאה בין מאות עמודים,

שבין הצעות שבכתב ולבין הצהרות,

פולפלו פילפולים והוססו היסוסים.

נאמנות תדרש רק ממתאזרחים חדשים

והשבועה רוכּכה והפכה מתונה

ואם זה לא מספיק כדי להסיר את עוקצו,

אז גם לזה אין לו רוב בין סיעות ממשלה.

ואיווט עוד עומד שם, לבדו בפרוזדור,

משחק בחמש עשרה אצבעותיו במבוכה,

ופתאום בזקנו המפחיד, השחור,

מתגלים סימנים של שיבה מתוחה

 

הוא יגרש הערבים, הוא יפציץ את אסואן,

הוא יבעיר את המשאבות בכווית ובחריין

הוא יאסור את השמאל, וישרוף את ספריו

הוא יהיה לרודן עם אגרוף של ברזל.

קול רעם נורא מהדהד בפרוזדור,

ושמאלנים וערבים נמלטים בצרחה

כמו סטאלין המת ששב מן הכפור

ליברמן בא בהצהרה חדשה.

'השמאל ייחקר,' הוא מכריז מלוא פיו,

'על פשעיו מול מולדת ומול אלוהיו.

ודני דנון ינהיג את החוקרים

ואני אבחר את חבר חוקריו.'

וחמש עשרה אצבעותיו של איווט ירעדו

אם בחשש ואם בגאווה מתוחה

אך כשחברי הליכוד סוף סוף נִוועדו

מלמל שר החינוך במעט מבוכה

'יום בשלטון ויום במדבר,

זו דרכה של ישראל מזה שנים רבות.

ואם היום נאסור, נגלה אז מחר,

שגם אנחנו מובאים לחדרי חקירות'

ואיווט עוד עומד שם, בכפפות של פלדה

והפרוזדור שוב רועש ברחשי לחשושים,

'סתם עוד גבר שמנמן בגיל העמידה,

ואולי אִיוּמיו הם לא כה אַיוּמים.'

הוא יגרש הערבים, הוא יפציץ את אסואן,

הוא יבעיר את המשאבות בכווית ובחריין

הוא יאסור את השמאל, וישרוף את ספריו

הוא יהיה לרודן עם אגרוף של ברזל.

מהפרוזדור ברוממה למסדרונות בניו יורק

ליברמן בא לדבר אל האו"ם

ויועציו של רוה"מ יתאספו ללא צחוק,

ובדממה מתוחה יחכו לנאום.

והם אוחזים ראשיהם כשהם מאזינים לדבריו

באנגלית רצוצה ועילגת הוא מתגרה באומות

והם תולשים שיערם כשהוא מתסיס הקהל

ומול כל בני בריתינו עורך קמפיין של בחירות.

ומי שנשאר באולם עד סוף הנאום

מסתכל סביבו ומגחך במבוכה–

האם ליברמן זה, העילג, העלוב,

הוא איווט האיום ששמו יָצַא למרחק?

מתבוסה פוליטית לבגידה עקרונית –

שישינסקי, חוק טל, או מינוי של שגריר

עם ברית זוגיות המונחת חלל

או מדיניות חוץ מהוססת בלי אופק בהיר–

שמו של איווט עוד נישא לפניו

אך אימה ופחד התנדפו חיש קליל

ומולנו נותר סתם בריון מעונב

שעומד בשדה ומפחיד כדחליל. 

הוא יגרש הערבים, הוא יפציץ את אסואן,

הוא יבעיר את המשאבות בכווית ובחריין

הוא יאסור את השמאל, וישרוף את ספריו

הוא יהיה לרודן עם אגרוף של ברזל.

בארצנו יש נוהג, ותיק ונחוץ,

כשבלון מתנפח לגודל מציק,

לתת לבלון את תפקיד שר החוץ–

ואם לא יועיל שם לפחות לא יזיק.

שלום ולבני, לוי ושרת,

כולם המתינו לשעתם לגדוּלה.

ורק איווט הצליח, בהילוך מגמגם,

להכשל גם מתוך עמדת הַמְתָנַה.