החברים של ג'ורג'

פוסט אורח: מכתב פתוח לראש עיריית אור עקיבא

לכבוד,

ראש העיר אור עקיבא, מר שמחה יוסיפוב

הנדון: קריאת רחוב בעירך על שמו של הגזען הידוע מאיר כהנא

נכבדי, נחרדתי לקרוא בסוף השבוע כי באור עקיבא מצוי רחוב על שמו של הגזען ושונא האדם מאיר כהנא, המכונה "רב". כפי שבוודאי הינך יודע, היה כהנא בעת פעילותו אחת הדמויות המוקצות ביותר בציבוריות הישראלית, מפאת דעותיו הגזעניות כלפי חלק ניכר מאזרחי המדינה. דעות אלו ניכרות היטב בחוקים שונים שהציע, ואני מצטט כאן מחלקם: "אסור ליהודי אזרח ותושב המדינה להינשא ללא-יהודי. בנישואי 'התבוללות' שכבר נערכו, יוכרחו בני הזוג להיפרד לאלתר"; "יבוטלו קייטנות, מתנ"סים וכל המוסדות המעורבים. יבוטלו כל התוכניות הממשלתיות העלולות להביא לקרבה בין תלמידים יהודים וערבים"; "מוסדות החינוך בארץ ישראל יהיו נפרדים ליהודים וללא יהודים". ח"כ איתן ערך השוואה מאלפת בין חוקים אלו לחוקי נירנברג, והיא מצורפת כאן לעיונך.

חמור לא פחות, תנועתו של כהנא, היא תנועת כך, נפסלה מהתמודדות לכנסת מפאת עמדותיה הגזעניות, וב-1994, בעקבות הטבח במערת המכפלה, אף הוכרזה כארגון טרור והוצאה אל מחוץ לחוק בישראל (הרוצח גולדשטיין היה חבר התנועה, ומועמד מטעמה לכנסת). עקב מהלך זה, הוכנסה התנועה גם לרשימת ארגוני הטרור בארה"ב, קנדה והאיחוד האירופי.

באתר עיריית אור עקיבא, כותב אתה בעצמך כי העיר היא מהמובילות בישראל בתחום החינוך ו"משמשת דוגמא ומופת גם בתרבות". הנני סבור שעיר המעלה על נס אדם המטיף לערכים גזעניים והמקדם מעשי אלימות דוגמת כהנא, אינה יכולה להתהדר בתארים דוגמת "מובילה בתחום החינוך" או "דוגמה ומופת בתרבות". צר לי שעיר בישראל רואה לנכון מתן לגיטימציה לאנשים דוגמת כהנא, במקום לקדם ערכי סובלנות ושוויון לכלל אזרחי ישראל.

בהערה אישית אציין שבימים אלו אני וזוגתי מחפשים אחר דירה לרכישה. עובדת קיומו של הרחוב המדובר הורידה את עירך ממפת החיפושים שלנו. כולי תקווה שתמצא לנכון לפעול לשינוי שם הרחוב, ולהחליפו בשמה של אישיות המסמלת ערכי אהבת אדם.

בכבוד רב,

עומר כביר

(עומר כביר)